เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน
กลุ่มตำแหน่งงาน
กลุ่มสาขาวิชา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
กลุ่ม Open house 2023 (การเงิน) (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2566)
กลุ่ม Open house 2023 (กฎหมาย)(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2566)
กลุ่ม Open house 2023 (Data Analytics)(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2566)
กลุ่ม Open house 2023 (บัญชี) (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2566)
กลุ่ม Open house 2023 (เศรษฐศาสตร์)(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2566)
กลุ่ม Open house 2023 (อื่นๆ)(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2566)
กลุ่ม Open house 2023 (IT)(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2566)
ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส สายกำกับสถาบันการเงิน และสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2566)
นิติกร / นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สายกฎหมาย(ปิดรับสมัคร วันที่ 4 ตุลาคม 2566)
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)
คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล
ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
อื่น ๆ