เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
ความรับผิดชอบหลัก
การบริหารงานที่สำคัญ : นโยบายและงานวิจัยเศรษฐกิจการเงิน ตลาดการเงิน Foreign Exchange Operations นโยบายและการกำกับสถาบันการเงิน โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เสถียรภาพทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ Data Analytics Cyber security ด้านกฎหมาย
ความท้าทายและการเรียนรู้ : ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกรอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รับผิดชอบงานที่สร้างความภาคภูมิใจและท้าทายศักยภาพ รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สัญชาติไทย
ประสบการณ์ทางการบริหาร 3 ปีขึ้นไป
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ธปท.
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
เงื่อนไขการจ้างงาน : ระยะเวลาจ้าง 3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Email: recruit2@bot.or.th
โทร. 02-283-5524 / 02-283-5503