เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน

ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาของ ธปท. ได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentIternshipScholarship/Scholarship/Pages/default.aspx