อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR)

 
วันที่
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 4 มกราคม 2548 เป็นต้นไป)
Summary of BIBOR Design and Methodology