อัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX)

ข้อมูล ณ วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น.

อัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX)

อัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX) หมายถึงอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินบาทระยะต่าง ๆ ที่คำนวณมาจากการกู้ยืมเงินดอลลาร์ สรอ. ในระยะเดียวกันและแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทด้วยการทำธุรกรรม FX swap โดยต้นทุนในการกู้ยืมเงินดอลลาร์ สรอ. ดังกล่าวคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยระยะข้ามคืนแบบทบต้น (compounded overnight rate)

อัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX) (หน่วย: ร้อยละต่อปี) และองค์ประกอบ

ข้อมูล ณ วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น.

ระยะ อัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX) Original THBFIX Rate Record Day USDTHB Forward Points USDTHB Spot Rate Day Count Original IBOR Rate Record Day
1 เดือน 2.58481 17 พ.ค. 2567 -8.9968 36.2206 31 17 พ.ค. 2567
3 เดือน 2.56263 19 มี.ค. 2567 -28.0372 36.0433 92 18 มี.ค. 2567
6 เดือน 2.59894 19 ธ.ค. 2566 -56.2500 35.0035 183 18 ธ.ค. 2566

องค์ประกอบการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX)

 1. USDTHB Spot Rate ณ วัน Original THBFIX Rate Record Day (หน่วย: บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
 2. USDTHB Forward Points ณ วัน Original THBFIX Rate Record Day (หน่วย: สตางค์)
 3. Fallback Rate (SOFR) (อัตราดอกเบี้ยสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ใช้ทดแทนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง USD LIBOR) ที่ Bloomberg ประกาศล่าสุด

ที่มา

 1. สถาบันการเงินที่เป็นผู้นำส่งข้อมูลสำหรับจัดทำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Fallback THBFIX (Contributing Bank)
 2. นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Broker)
 3. Refinitiv (formerly known as Thomson Reuters)

หมายเหตุ

 1. อัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX) คำนวณจากข้อมูลธุรกรรม USDTHB FX Spot และ USDTHB FX Swap ของ Contributing Bank ตามวิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX)
 2. ^ สำหรับกรณีที่ใช้มาตรการสำรอง เนื่องจากไม่มีธุรกรรม USDTHB FX Spot หรือ USDTHB FX Swap ที่เป็น Qualified Transaction สำหรับคำนวณอัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX) ณ วันเผยแพร่นั้น
 3. * สำหรับกรณีที่มีการแก้ไข้ข้อมูล
 4. อัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX) เผยแพร่เวลา 9:00 น. ทุกวันทำการไทย โดยอัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX) ที่เผยแพร่ในแต่ละวันหมายถึงอัตราดอกเบี้ย ณ Original THBFIX Rate Record Day (หรือวันที่กำหนดอัตราดอกเบี้ย THBFIX เดิมของธุรกรรม Interest Rate Swap โปรดศึกษารายละเอียดได้ที่ A User’s Guide to Fallback Rate (THBFIX))

เงื่อนไขการให้บริการ/ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน

อัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX) และองค์ประกอบ

 1. Bank of Thailand (BOT) who is the owner and administrator of the transactions-based Fallback Rate of Thai Baht Interest Rate Fixing or Fallback Rate (THBFIX), Refinitiv who is the official Calculating Agent, and the Contributing Banks and FX Brokers who supply the data do not warrant the completeness, timeliness, regularity, or accuracy of the published Fallback Rate (THBFIX) and components. The transactions-based Fallback Rate (THBFIX) and components may be subject to change at any time without notice.
 2. Under no circumstances shall BOT, Refinitiv, the Contributing Banks and FX Brokers be liable for any loss, damage, liability or expense incurred or suffered which is claimed to resulted from the use of the published Fallback Rate (THBFIX) and components, including without limitation, any fault, error, omission, interruption or delay with respect thereto. Under no circumstances, including, but not limited to, negligence, shall BOT, Refinitiv, the Contributing Banks and FX Brokers be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages, even if BOT, Refinitiv, the Contributing Banks and FX Brokers have been advised of the possibility of such damages.
 3. User specifically acknowledge and agree that BOT, Refinitiv, the Contributing Banks and FX Brokers are not liable for any conduct of any User.
 4. As a condition of use of the published Fallback Rate (THBFIX) and components, User agree to indemnify BOT, Refinitiv, the Contributing Banks and FX Brokers from and against any and all actions, claims, losses, damages, liabilities and expenses (including reasonable attorneys’ fees) arising out User’s use of the published Fallback Rate (THBFIX) and components, including without limitation, any claims alleging facts that if true would constitute a breach by User of these terms and conditions. If User is dissatisfied with the published Fallback Rate (THBFIX) and components, User’s sole and exclusive remedy is to discontinue using the published Fallback Rate (THBFIX) and components.
 5. The authorized display, reproduction, external distribution of Bank of Thailand Transactions-based Fallback Rate (THBFIX) and components or any derivatives works or improvements in any form or manner is expressly prohibited.

Fallback Rate (SOFR)

 1. Fallback Rate (SOFR) serves directly or indirectly as an input or underlying reference for Fallback Rate (THBFIX), and it and the trademarks Fallback Rate (SOFR), Bloomberg Index Services Limited are used with permission under license by Bloomberg Index Services Limited and collectively with its affiliates, Bloomberg as calculating agent and distributor of Fallback Rate (SOFR).
 2. Bloomberg, International Swaps and Derivatives Association (ISDA) and their respective licensors are the sole owners of the intellectual property rights with respect to the Fallback Rate (SOFR).
 3. Neither Bloomberg nor ISDA guarantee the quality, accuracy and/or the completeness of the Fallback Rate (SOFR) or any data included therein and shall not have any liability for any errors or omission or interruptions in the calculation and/or dissemination of the Fallback Rate (SOFR). Neither Bloomberg nor ISDA makes any warranty, express or implied, as to results to be obtained by or from the use of the Fallback Rate (SOFR) or any data included therein or for any other use (whether directly or via any product referenced thereto) and each hereby expressly disclaims all warranties or merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the Fallback Rate (SOFR) or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, to the extent permitted by law, each of Bloomberg and ISDA disclaim any liability for any punitive, indirect, special, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.