ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลตลาดการเงิน (0-2283-5173, 0-2356-7331)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( 30 ธ.ค. 2553 - 21 ก.ย. 2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ย. 2566 10:00

  21 ก.ย. 2566      20 ก.ย. 2566       19 ก.ย. 2566       18 ก.ย. 2566       15 ก.ย. 2566      14 ก.ย. 2566      
  ปริมาณ
ธุรกรรม
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย : minอัตราดอกเบี้ย : maxอัตราดอกเบี้ย : modeอัตราดอกเบี้ย : เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยอดคงค้าง Original Maturity (ล้านบาท)ยอดคงค้าง TTM
(ล้านบาท)
ปริมาณ
ธุรกรรม
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย : minอัตราดอกเบี้ย : maxอัตราดอกเบี้ย : modeอัตราดอกเบี้ย : เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยอดคงค้าง Original Maturity (ล้านบาท)ยอดคงค้าง TTM
(ล้านบาท)
ปริมาณ
ธุรกรรม
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย : minอัตราดอกเบี้ย : maxอัตราดอกเบี้ย : modeอัตราดอกเบี้ย : เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยอดคงค้าง Original Maturity (ล้านบาท)ยอดคงค้าง TTM
(ล้านบาท)
ปริมาณ
ธุรกรรม
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย : minอัตราดอกเบี้ย : maxอัตราดอกเบี้ย : modeอัตราดอกเบี้ย : เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยอดคงค้าง Original Maturity (ล้านบาท)ยอดคงค้าง TTM
(ล้านบาท)
ปริมาณ
ธุรกรรม
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย : minอัตราดอกเบี้ย : maxอัตราดอกเบี้ย : modeอัตราดอกเบี้ย : เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยอดคงค้าง Original Maturity (ล้านบาท)ยอดคงค้าง TTM
(ล้านบาท)
ปริมาณ
ธุรกรรม
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย : minอัตราดอกเบี้ย : maxอัตราดอกเบี้ย : modeอัตราดอกเบี้ย : เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยอดคงค้าง Original Maturity (ล้านบาท)ยอดคงค้าง TTM
(ล้านบาท)
1ระยะเวลาของสัญญา                                          
2     O/N49,6942.150002.260002.150002.2114149,69449,69446,6082.150002.250002.240002.2179746,60846,60847,4002.150002.260002.150002.2175647,40047,40048,6922.150002.250002.150002.2132348,69248,69246,6112.150002.250002.150002.2173046,61146,61145,1992.150002.250002.150002.2073645,19945,199
3     T/N                                          
4     Overnight Forward Start 1/                                          
5     ทวงถาม                                          
6รวม49,694    49,69449,69446,608    46,60846,60847,400    47,40047,40048,692    48,69248,69246,611    46,61146,61145,199    45,19945,199
7ธุรกรรมประเภทมีระยะเวลา                                          
8     ต่ำกว่า1 เดือน (ไม่รวม O/N, T/N, O/N Forward Start, ทวงถาม)1,9002.240002.24500n.a.2.2425041,10052,90016,5502.240002.290002.245002.2486142,40054,2005,1502.230002.250002.240002.2417242,85054,65018,0002.235002.250002.245002.2440343,80055,6004,1002.240002.245002.245002.2440242,25054,6503,8002.230002.245002.245002.2402042,15056,150
9     1 เดือน     1,800      1,800      1,800      1,800      2,900500     4,500500
10     2 เดือน     9,7009,700     9,7009,700     9,7009,700     9,7008,700     9,7008,700     9,7008,700
11     3 เดือน     7,4001,500     7,4001,500     7,4001,500     7,4002,500     7,4002,500     7,4002,500
12     6 เดือน     4,600500     4,600500     4,600500     4,600500     4,600500     4,600500
13     9 เดือน                                          
14     12 เดือน                                          
15รวมธุรกรรมประเภทมีระยะเวลา1,900    64,60064,60016,550    65,90065,9005,150    66,35066,35018,000    67,30067,3004,100    66,85066,8503,800    68,35068,350
16รวมทั้งสิ้น51,5942.150002.260002.150002.21255114,294114,29463,1582.150002.290002.240002.22600112,508112,50852,5502.150002.260002.150002.21993113,750113,75066,6922.150002.250002.150002.22154115,992115,99250,7112.150002.250002.240002.21946113,461113,46148,9992.150002.250002.150002.20991113,549113,549
หมายเหตุ:
1/ ธุรกรรม Overnight Forward Start เริ่มรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
FM_RT_007 ปริมาณธุรกรรม อัตราดอกเบี้ย และยอดคงค้าง การกู้ยืมระหว่างธนาคาร