ผู้จัดการบริการ งานจัดการข้อมูลภาครัฐและเศรษฐกิจ (0-2356-7340, 0-2283-5644)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( ม.ค. 2554 - ก.พ. 2567 )

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มี.ค. 2567 14:30(2554 = 100)

  ก.พ. 2567 ม.ค. 2567 ธ.ค. 2566 พ.ย. 2566 ต.ค. 2566 ก.ย. 2566
1ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน      
2    ทั้งประเทศ160.5160.9160.9159.9158.9158.2
3    กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล150.2150.4149.5148.9147.6146.7
4    ภูมิภาคไม่รวมกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล173.0173.3174.3172.6171.8171.2
5ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดิน      
6    ทั้งประเทศ179.7179.3178.6178.3178.4177.4
7    กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล177.5176.9176.4176.1176.1174.7
8    ภูมิภาคไม่รวมกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล186.7187.2185.4185.0185.4186.4
9ดัชนีราคาอาคารชุด      
10    กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล201.6203.6198.9193.3189.0190.4
11ดัชนีราคาที่ดิน 5/      
12    กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล186.6185.5188.5186.1187.0184.8
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดิน และอาคารชุดคำนวณด้วยวิธี Hedonic regression แบบ Rolling window and time dummy (เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน) โดยคำนวณจากฐานข้อมูลสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันของธนาคารพาณิชย์และธนาคารอาคารสงเคราะห์
2/ ดัชนีราคารายไตรมาส คือ ดัชนีราคาของเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาส
3/ ดัชนีราคารายครึ่งปี คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคารายไตรมาส
4/ ดัชนีราคารายปี คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคารายครึ่งปี
5/ ดัชนีราคาที่ดินคำนวณด้วยวิธี Stratification โดย Monthly weight (เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน) โดยคำนวณจากฐานข้อมูลสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันของธนาคารพาณิชย์เท่านั้น
EC_EI_008_S3 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยและดัชนีราคาที่ดิน 1/ 2/ 3/ 4/