ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลการชำระเงิน (0-2283-5170, 0-2283-5626)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( ม.ค. 2553 - ธ.ค. 2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 01 มี.ค. 2567 13:28(หน่วย : พันรายการ)

  ธ.ค. 2566 pพ.ย. 2566 pต.ค. 2566 pก.ย. 2566 ส.ค. 2566 rก.ค. 2566 r
11. เช็ค4,3844,9365,3505,7165,7195,460
2   1.1 เช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Inhouse) 2/1,7212,0632,3352,7962,6702,523
3   1.2 เช็คข้ามธนาคาร (Interbank)2,6632,8733,0152,9203,0492,937
42. การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payments)3,421,1563,211,2903,196,6893,112,0483,094,8193,036,820
52.1 การโอนเงินเพื่อลูกค้าผ่าน BAHTNET (BAHTNET- 3rd Party)408434429446435409
62.2 การโอนเงินครั้งละหลายรายการ (Bulk Payment)65,99763,57361,61070,66661,64557,877
7   การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน (Direct credit)42,85540,77038,18741,77438,48338,076
8   การหักเงินจากบัญชีภายในธนาคารเดียวกัน (Direct debit)14,57714,73415,53814,60915,01512,377
9   การโอนเงินข้ามธนาคาร (ITMX Bulk Payment)8,5658,0697,88514,2838,1477,424
102.3 การโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคาร (Online Retail Funds Transfer: ORFT)1,807,1511,688,4131,679,7431,625,8561,610,7911,570,260
11   การโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านเครื่องเอทีเอ็ม1,9341,7471,7761,7781,8071,844
12   การโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่1,805,0341,686,4851,677,7991,623,9091,608,8081,568,251
13   การโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านสาขา183181168169176165
142.4 การโอนเงินภายในธนาคาร (รวมชำระค่าสินค้าบริการ)1,037,449979,900978,718956,943955,966950,801
15   การโอนเงิน/ชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม3,3813,0602,9513,0863,0863,307
16   การโอนเงิน/ชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3/1,034,068976,840975,767953,857952,880947,494
172.5 การชำระเงินด้วยบัตรพลาสติก (Payment cards)107,212101,495102,65097,447101,483101,861
18   บัตรเดบิต 4/20,89319,41619,37418,89119,62119,467
19   บัตรเครดิต 5/86,31982,07983,27678,55681,86282,394
202.6 เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 6/402,939377,475373,539360,690364,499355,612
21รวมทั้งสิ้น3,425,5403,216,2263,202,0393,117,7643,100,5383,042,280
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลนับรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจตั้งแต่ปี 2562
2/ สถาบันการเงินบางแห่งรายงานเฉพาะเช็คในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
3/ ครอบคลุมรายการโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน, ชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยตัดเงินจากบัญชีเงินฝาก
4/ ตั้งแต่ปี 2558 ข้อมูลรวมรายการธุรกรรมบัตรเดบิตที่ออกโดยผู้ให้บริการต่างประเทศที่ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดขาย หรืออินเตอร์เน็ตภายในไทย
5/ ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดขาย หรืออินเทอร์เน็ตภายในไทยและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยผู้ให้บริการในไทย และชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดขาย หรืออินเทอร์เน็ตภายในไทยด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยผู้ให้บริการต่างประเทศ
6/ ข้อมูลจากผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (non-bank), ไม่รวมบัตรประเภท top-up cards
PS_PT_002 ปริมาณการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินและช่องทางต่าง ๆ 1/