ผู้จัดการบริการ พรสวรรค์ (0-2356-7340) ศศิธร (0-2283-5644)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( ม.ค. 2554 - มี.ค. 2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 28 เม.ย. 2566 14:32(หน่วย: พันคน)

  มี.ค. 2566 pก.พ. 2566 ม.ค. 2566 ธ.ค. 2565 พ.ย. 2565 ต.ค. 2565
11.ผู้มีงานทำ....39,913.2239,341.8639,814.0239,815.7839,196.92
2   0 ชั่วโมง....553.79625.68411.68266.78296.56
3   1-9 ชั่วโมง....146.65373.28175.39177.23351.49
4   10-19 ชั่วโมง....903.561,857.79934.69961.651,040.19
5   20-29 ชั่วโมง....2,530.376,159.762,738.032,883.453,192.50
6   30-34 ชั่วโมง....2,169.485,679.042,552.742,423.252,178.92
7   35-39 ชั่วโมง....5,456.944,184.895,464.775,455.864,933.86
8   40-49 ชั่วโมง....21,075.6216,177.0721,581.8621,412.7421,596.47
9   50-59 ชั่วโมง....4,315.122,764.063,636.053,770.073,540.23
10   60-69 ชั่วโมง....1,645.46902.481,425.651,587.021,379.94
11   70-79 ชั่วโมง....869.04469.55790.96721.46595.78
12   80-89 ชั่วโมง....177.19119.3886.63118.9966.96
13   90 ชั่วโมงขึ้นไป....70.0128.8815.5637.2724.03
14     1.1.ภาคเกษตรกรรม....11,736.2010,916.1913,041.6212,335.1611,311.15
15        0 ชั่วโมง....471.72397.63329.84174.98176.08
16        1-9 ชั่วโมง....117.62125.20154.37152.23263.89
17        10-19 ชั่วโมง....720.82758.26806.22825.76874.50
18        20-29 ชั่วโมง....1,943.502,354.952,173.372,333.992,575.90
19        30-34 ชั่วโมง....1,435.381,658.191,754.381,698.641,429.16
20        35-39 ชั่วโมง....1,911.511,608.142,360.922,026.651,724.77
21        40-49 ชั่วโมง....4,201.583,267.824,518.454,268.443,414.47
22        50-59 ชั่วโมง....796.37648.66811.03773.68769.52
23        60-69 ชั่วโมง....103.9672.1899.6159.2759.26
24        70-79 ชั่วโมง....30.7223.2331.8618.6819.47
25        80-89 ชั่วโมง....2.281.931.560.864.13
26        90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.750.000.001.980.00
27        1) เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง....11,736.2010,916.1913,041.6212,335.1611,311.15
28             0 ชั่วโมง....471.72397.63329.84174.98176.08
29             1-9 ชั่วโมง....117.62125.20154.37152.23263.89
30             10-19 ชั่วโมง....720.82758.26806.22825.76874.50
31             20-29 ชั่วโมง....1,943.502,354.952,173.372,333.992,575.90
32             30-34 ชั่วโมง....1,435.381,658.191,754.381,698.641,429.16
33             35-39 ชั่วโมง....1,911.511,608.142,360.922,026.651,724.77
34             40-49 ชั่วโมง....4,201.583,267.824,518.454,268.443,414.47
35             50-59 ชั่วโมง....796.37648.66811.03773.68769.52
36             60-69 ชั่วโมง....103.9672.1899.6159.2759.26
37             70-79 ชั่วโมง....30.7223.2331.8618.6819.47
38             80-89 ชั่วโมง....2.281.931.560.864.13
39             90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.750.000.001.980.00
40     1.2.ภาคนอกเกษตรกรรม....28,177.0228,425.6726,772.4027,480.6227,885.78
41        0 ชั่วโมง....82.08228.0581.8491.80120.49
42        1-9 ชั่วโมง....29.03248.0821.0225.0087.60
43        10-19 ชั่วโมง....182.741,099.54128.47135.88165.69
44        20-29 ชั่วโมง....586.873,804.81564.66549.46616.60
45        30-34 ชั่วโมง....734.094,020.85798.36724.61749.76
46        35-39 ชั่วโมง....3,545.422,576.763,103.853,429.213,209.09
47        40-49 ชั่วโมง....16,874.0312,909.2517,063.4117,144.3018,182.00
48        50-59 ชั่วโมง....3,518.752,115.402,825.022,996.402,770.71
49        60-69 ชั่วโมง....1,541.50830.301,326.041,527.751,320.68
50        70-79 ชั่วโมง....838.32446.31759.09702.78576.31
51        80-89 ชั่วโมง....174.91117.4585.07118.1362.83
52        90 ชั่วโมงขึ้นไป....69.2628.8815.5635.2924.03
53          1) การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน....42.6851.0426.9158.5740.56
54              0 ชั่วโมง....0.000.000.001.000.00
55              1-9 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
56              10-19 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
57              20-29 ชั่วโมง....0.001.140.001.941.39
58              30-34 ชั่วโมง....2.012.190.000.280.97
59              35-39 ชั่วโมง....0.002.280.260.000.00
60              40-49 ชั่วโมง....33.7440.9625.1946.9125.87
61              50-59 ชั่วโมง....4.893.271.466.078.37
62              60-69 ชั่วโมง....2.041.200.002.372.94
63              70-79 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
64              80-89 ชั่วโมง....0.000.000.000.001.02
65              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.000.000.000.000.00
66          2) การผลิต....6,618.716,303.786,373.736,663.946,366.57
67              0 ชั่วโมง....23.6672.6614.2515.1012.65
68              1-9 ชั่วโมง....4.49102.930.001.3215.66
69              10-19 ชั่วโมง....30.79380.6714.2221.2919.85
70              20-29 ชั่วโมง....127.52870.7688.6286.9195.98
71              30-34 ชั่วโมง....109.131,239.12132.8196.86131.49
72              35-39 ชั่วโมง....171.69261.99201.89222.92143.89
73              40-49 ชั่วโมง....4,362.932,715.794,565.304,394.924,595.08
74              50-59 ชั่วโมง....880.07402.93669.44985.97657.80
75              60-69 ชั่วโมง....766.14219.85586.29714.83619.29
76              70-79 ชั่วโมง....109.6921.9294.31113.3070.45
77              80-89 ชั่วโมง....23.509.615.6110.534.44
78              90 ชั่วโมงขึ้นไป....9.115.550.990.000.00
79          3) ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ....107.2294.3375.41101.54127.46
80              0 ชั่วโมง....0.000.000.000.001.85
81              1-9 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
82              10-19 ชั่วโมง....0.005.330.000.000.00
83              20-29 ชั่วโมง....0.0029.260.000.000.00
84              30-34 ชั่วโมง....0.005.112.000.000.00
85              35-39 ชั่วโมง....38.1118.6035.7757.4036.57
86              40-49 ชั่วโมง....66.9533.4132.2741.1279.70
87              50-59 ชั่วโมง....1.932.624.162.375.22
88              60-69 ชั่วโมง....0.230.001.200.640.00
89              70-79 ชั่วโมง....0.000.000.000.004.12
90              80-89 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
91              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.000.000.000.000.00
92          4) การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล....78.9069.21105.1289.7776.42
93              0 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
94              1-9 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
95              10-19 ชั่วโมง....0.004.780.361.170.00
96              20-29 ชั่วโมง....4.9515.612.792.007.66
97              30-34 ชั่วโมง....2.726.896.596.592.06
98              35-39 ชั่วโมง....34.1711.7241.9136.2525.14
99              40-49 ชั่วโมง....36.2329.2052.8040.7436.22
100              50-59 ชั่วโมง....0.830.850.233.033.00
101              60-69 ชั่วโมง....0.000.170.100.002.34
102              70-79 ชั่วโมง....0.000.000.330.000.00
103              80-89 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
104              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.000.000.000.000.00
105          5) การก่อสร้าง....2,117.932,414.242,403.502,060.851,956.31
106              0 ชั่วโมง....15.4838.0017.7414.1342.60
107              1-9 ชั่วโมง....1.6920.432.820.271.19
108              10-19 ชั่วโมง....19.07114.1610.375.7514.82
109              20-29 ชั่วโมง....55.88322.8356.1854.1268.76
110              30-34 ชั่วโมง....82.88443.4776.4491.67100.33
111              35-39 ชั่วโมง....72.1593.4949.4348.2658.82
112              40-49 ชั่วโมง....1,614.431,255.071,926.121,681.291,534.91
113              50-59 ชั่วโมง....225.74107.59178.28143.85111.22
114              60-69 ชั่วโมง....26.8918.8844.5521.0923.66
115              70-79 ชั่วโมง....3.720.0041.580.430.00
116              80-89 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
117              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.000.320.000.000.00
118          6) การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์....6,822.407,197.236,342.166,658.126,984.31
119              0 ชั่วโมง....10.2850.3418.747.3018.19
120              1-9 ชั่วโมง....7.7440.171.6112.4825.10
121              10-19 ชั่วโมง....49.89179.5240.9333.1947.57
122              20-29 ชั่วโมง....124.01484.5869.43152.49148.62
123              30-34 ชั่วโมง....175.73825.25198.87212.13192.51
124              35-39 ชั่วโมง....328.96443.92330.14370.46379.49
125              40-49 ชั่วโมง....4,277.753,766.334,077.964,319.484,542.08
126              50-59 ชั่วโมง....1,096.20814.84936.23881.94994.55
127              60-69 ชั่วโมง....350.36258.25346.36337.06339.88
128              70-79 ชั่วโมง....319.80269.36283.29279.17255.95
129              80-89 ชั่วโมง....58.2048.6031.6940.2430.78
130              90 ชั่วโมงขึ้นไป....23.4716.066.9212.189.58
131          7) การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า....1,435.111,352.711,499.151,446.791,489.49
132              0 ชั่วโมง....0.4815.463.882.874.19
133              1-9 ชั่วโมง....5.886.310.000.483.07
134              10-19 ชั่วโมง....13.9060.353.3410.625.59
135              20-29 ชั่วโมง....24.22142.9529.4127.3933.39
136              30-34 ชั่วโมง....47.58212.5245.2734.5934.58
137              35-39 ชั่วโมง....84.2656.4566.2069.2046.42
138              40-49 ชั่วโมง....862.63589.60966.29958.611,066.83
139              50-59 ชั่วโมง....188.69118.04193.22147.62156.37
140              60-69 ชั่วโมง....106.89103.4076.15128.0891.09
141              70-79 ชั่วโมง....95.2137.08115.2557.7242.10
142              80-89 ชั่วโมง....0.7510.550.008.444.89
143              90 ชั่วโมงขึ้นไป....4.610.000.151.160.97
144          8) กิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหาร....2,949.623,182.862,897.262,853.563,086.12
145              0 ชั่วโมง....8.1925.2610.7327.9123.84
146              1-9 ชั่วโมง....4.3921.721.671.4130.73
147              10-19 ชั่วโมง....29.15107.7812.9719.3234.79
148              20-29 ชั่วโมง....74.02246.2251.9993.9395.23
149              30-34 ชั่วโมง....107.53285.14104.50102.00125.25
150              35-39 ชั่วโมง....258.80280.57192.01178.31225.51
151              40-49 ชั่วโมง....1,618.341,665.891,750.951,665.661,869.21
152              50-59 ชั่วโมง....559.58381.96507.65487.62455.13
153              60-69 ชั่วโมง....139.21102.14148.26152.81136.66
154              70-79 ชั่วโมง....110.7357.4897.58109.3482.82
155              80-89 ชั่วโมง....30.097.2314.6013.564.29
156              90 ชั่วโมงขึ้นไป....9.581.474.351.692.67
157          9) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร....286.27178.71234.53232.89264.57
158              0 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
159              1-9 ชั่วโมง....0.001.501.280.000.00
160              10-19 ชั่วโมง....0.420.831.000.160.53
161              20-29 ชั่วโมง....4.7628.593.260.633.16
162              30-34 ชั่วโมง....4.0944.978.6811.191.05
163              35-39 ชั่วโมง....16.024.6712.169.8920.55
164              40-49 ชั่วโมง....243.3190.01204.08196.63232.36
165              50-59 ชั่วโมง....8.195.954.0714.393.26
166              60-69 ชั่วโมง....9.482.020.000.000.50
167              70-79 ชั่วโมง....0.000.160.000.000.50
168              80-89 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
169              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.000.000.000.002.67
170          10) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย....462.61610.90478.79536.24668.37
171              0 ชั่วโมง....1.170.630.000.300.00
172              1-9 ชั่วโมง....0.002.190.000.930.39
173              10-19 ชั่วโมง....0.1637.860.000.000.00
174              20-29 ชั่วโมง....0.39106.825.833.403.57
175              30-34 ชั่วโมง....9.41134.4123.889.171.13
176              35-39 ชั่วโมง....55.4550.5474.4873.7363.57
177              40-49 ชั่วโมง....365.65260.04364.72418.41593.13
178              50-59 ชั่วโมง....29.1210.608.0818.654.25
179              60-69 ชั่วโมง....0.322.920.445.012.34
180              70-79 ชั่วโมง....0.963.141.376.630.00
181              80-89 ชั่วโมง....0.000.250.000.000.00
182              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.001.500.000.000.00
183          11) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์....342.39426.36379.43296.30438.39
184              0 ชั่วโมง....0.240.803.410.480.00
185              1-9 ชั่วโมง....0.240.262.900.170.64
186              10-19 ชั่วโมง....5.8818.953.562.813.34
187              20-29 ชั่วโมง....14.9039.1116.9917.7813.43
188              30-34 ชั่วโมง....4.0299.4021.315.7114.92
189              35-39 ชั่วโมง....12.4817.3122.9712.8810.88
190              40-49 ชั่วโมง....219.88206.37251.79230.52344.67
191              50-59 ชั่วโมง....47.3915.6338.4514.8434.30
192              60-69 ชั่วโมง....4.7715.306.888.528.11
193              70-79 ชั่วโมง....19.779.9410.920.628.11
194              80-89 ชั่วโมง....12.813.290.241.960.00
195              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.000.000.000.000.00
196          12) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค....485.56442.65334.96377.42434.30
197              0 ชั่วโมง....0.000.210.203.130.00
198              1-9 ชั่วโมง....0.0014.270.000.000.00
199              10-19 ชั่วโมง....1.440.763.341.430.88
200              20-29 ชั่วโมง....7.0894.796.395.647.89
201              30-34 ชั่วโมง....29.14107.3819.134.568.75
202              35-39 ชั่วโมง....53.4244.9247.8046.4639.82
203              40-49 ชั่วโมง....350.69177.01235.02301.18355.15
204              50-59 ชั่วโมง....35.883.1612.566.5518.60
205              60-69 ชั่วโมง....0.000.161.633.203.21
206              70-79 ชั่วโมง....2.520.005.484.860.00
207              80-89 ชั่วโมง....5.400.003.400.420.00
208              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.000.000.000.000.00
209          13) กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน....640.22664.82596.54603.95558.53
210              0 ชั่วโมง....5.940.401.416.590.00
211              1-9 ชั่วโมง....0.007.590.470.000.00
212              10-19 ชั่วโมง....8.2920.860.834.771.77
213              20-29 ชั่วโมง....10.1755.081.224.799.18
214              30-34 ชั่วโมง....21.61111.115.6615.749.14
215              35-39 ชั่วโมง....13.8627.0712.8517.007.71
216              40-49 ชั่วโมง....348.40315.85453.02391.55403.48
217              50-59 ชั่วโมง....86.6941.4337.5243.6140.41
218              60-69 ชั่วโมง....29.6042.886.5745.7021.54
219              70-79 ชั่วโมง....96.2324.7251.8140.7659.54
220              80-89 ชั่วโมง....19.2416.0125.1833.455.76
221              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.181.810.000.000.00
222          14) การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ....1,963.691,795.021,733.651,966.911,888.98
223              0 ชั่วโมง....2.061.431.343.072.83
224              1-9 ชั่วโมง....0.0011.280.000.008.01
225              10-19 ชั่วโมง....0.0730.315.953.511.49
226              20-29 ชั่วโมง....7.47624.6382.175.3811.73
227              30-34 ชั่วโมง....21.89113.8813.3526.594.68
228              35-39 ชั่วโมง....1,276.31610.321,086.321,299.131,150.81
229              40-49 ชั่วโมง....588.92382.73524.25591.38674.46
230              50-59 ชั่วโมง....31.419.3013.2615.5316.69
231              60-69 ชั่วโมง....16.604.981.3914.744.88
232              70-79 ชั่วโมง....14.141.322.464.536.65
233              80-89 ชั่วโมง....0.233.200.000.884.21
234              90 ชั่วโมงขึ้นไป....4.591.643.152.192.53
235          15) การศึกษา....1,187.491,204.511,085.381,090.351,103.36
236              0 ชั่วโมง....3.366.090.001.660.30
237              1-9 ชั่วโมง....0.0011.567.340.000.00
238              10-19 ชั่วโมง....4.1633.139.579.9713.65
239              20-29 ชั่วโมง....19.93404.3742.6414.0715.09
240              30-34 ชั่วโมง....22.27144.0646.3514.5410.03
241              35-39 ชั่วโมง....667.61382.81554.17616.38616.38
242              40-49 ชั่วโมง....454.71222.37409.21428.23439.54
243              50-59 ชั่วโมง....5.970.125.624.498.38
244              60-69 ชั่วโมง....0.690.006.190.760.00
245              70-79 ชั่วโมง....8.800.003.430.000.00
246              80-89 ชั่วโมง....0.000.000.880.260.00
247              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.000.000.000.000.00
248          16) กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์....974.14875.17704.18922.51853.13
249              0 ชั่วโมง....2.098.781.360.596.93
250              1-9 ชั่วโมง....0.780.490.000.000.00
251              10-19 ชั่วโมง....0.3315.840.002.720.42
252              20-29 ชั่วโมง....9.55154.4724.226.092.45
253              30-34 ชั่วโมง....2.3565.394.216.448.03
254              35-39 ชั่วโมง....344.95145.32230.64231.00275.58
255              40-49 ชั่วโมง....433.33405.99318.65499.61425.60
256              50-59 ชั่วโมง....103.6545.0351.7970.3893.29
257              60-69 ชั่วโมง....24.8824.0336.7441.4621.33
258              70-79 ชั่วโมง....15.618.8134.2044.8418.27
259              80-89 ชั่วโมง....20.840.502.374.620.00
260              90 ชั่วโมงขึ้นไป....15.780.530.0014.771.22
261          17) ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ....345.28253.68259.74323.83325.31
262              0 ชั่วโมง....5.321.221.300.260.00
263              1-9 ชั่วโมง....1.311.542.062.830.00
264              10-19 ชั่วโมง....8.4924.498.497.396.26
265              20-29 ชั่วโมง....36.2933.4720.0417.3615.21
266              30-34 ชั่วโมง....37.8317.2026.0235.7424.13
267              35-39 ชั่วโมง....24.8433.8040.6925.7034.15
268              40-49 ชั่วโมง....172.22106.31120.72202.17200.31
269              50-59 ชั่วโมง....41.3426.1225.3818.6922.65
270              60-69 ชั่วโมง....9.508.0313.235.7515.53
271              70-79 ชั่วโมง....5.811.511.827.857.06
272              80-89 ชั่วโมง....2.330.000.000.090.00
273              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.000.000.000.000.00
274          18) กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ....988.641,094.75945.82912.00970.28
275              0 ชั่วโมง....3.356.496.667.437.11
276              1-9 ชั่วโมง....0.505.530.000.382.80
277              10-19 ชั่วโมง....9.2657.919.629.887.97
278              20-29 ชั่วโมง....43.91122.7553.8843.1457.49
279              30-34 ชั่วโมง....41.13140.9046.9745.3373.91
280              35-39 ชั่วโมง....66.2080.3388.8683.6959.79
281              40-49 ชั่วโมง....636.40547.29578.06567.22607.70
282              50-59 ชั่วโมง....130.66105.59108.8490.57105.38
283              60-69 ชั่วโมง....39.2317.1741.8141.9722.98
284              70-79 ชั่วโมง....15.126.7010.0418.9220.74
285              80-89 ชั่วโมง....1.524.111.093.050.00
286              90 ชั่วโมงขึ้นไป....1.360.000.000.424.39
287          19) กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเอง เพื่อใช้ในครัวเรือน....251.14159.65249.64249.51234.84
288              0 ชั่วโมง....0.460.290.840.000.00
289              1-9 ชั่วโมง....2.020.320.884.720.00
290              10-19 ชั่วโมง....1.446.023.921.926.76
291              20-29 ชั่วโมง....21.8124.649.6012.4126.38
292              30-34 ชั่วโมง....12.7914.0216.305.466.79
293              35-39 ชั่วโมง....15.0810.634.3313.2113.99
294              40-49 ชั่วโมง....121.5956.15171.51150.47137.22
295              50-59 ชั่วโมง....40.5020.3828.7740.2431.86
296              60-69 ชั่วโมง....14.698.918.273.774.40
297              70-79 ชั่วโมง....20.204.185.2213.810.00
298              80-89 ชั่วโมง....0.0014.110.000.627.45
299              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.560.000.002.890.00
300          20) กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ....5.250.0010.982.000.00
301              0 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
302              1-9 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
303              10-19 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
304              20-29 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
305              30-34 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
306              35-39 ชั่วโมง....5.050.0010.981.790.00
307              40-49 ชั่วโมง....0.190.000.000.210.00
308              50-59 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
309              60-69 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
310              70-79 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
311              80-89 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
312              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.000.000.000.000.00
313          21) ไม่ทราบ....71.7654.0635.5133.5818.48
314              0 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
315              1-9 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
316              10-19 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
317              20-29 ชั่วโมง....0.002.740.000.000.00
318              30-34 ชั่วโมง....0.008.430.000.000.00
319              35-39 ชั่วโมง....6.010.000.0015.560.00
320              40-49 ชั่วโมง....65.7542.8835.5118.0218.48
321              50-59 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
322              60-69 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
323              70-79 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
324              80-89 ชั่วโมง....0.000.000.000.000.00
325              90 ชั่วโมงขึ้นไป....0.000.000.000.000.00
ที่มา:
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ:
1/ ธปท. ไม่ได้เผยแพร่ผลสำรวจภาวะการทำงานของแรงงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงมีนาคม 2564 บนเว็บไซต์ของเราเนื่องจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไม่สามารถสำรวจกำลังแรงงานในแต่ละจังหวัดได้เนื่องจากผลกระทบของวิกฤต COVID-19 ในประเทศไทย แต่เปิดเผยข้อมูลเป็นรายไตรมาส ณ ไตรมาส 1/2564 ได้ตามกำหนดเวลา
EC_RL_013_S2 จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ (ISIC Rev.4) 1/