ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน (0-2283-5141, 0-2283-5993)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( ม.ค. 2550 - มี.ค. 2567 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2567 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  มี.ค. 2567 pก.พ. 2567 ม.ค. 2567 ธ.ค. 2566 พ.ย. 2566 ต.ค. 2566
1อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อทั้งหมด/เงินฝากทั้งหมด      
2ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ      
3        สินเชื่อ17,322,96917,313,08617,337,72817,523,68517,407,36717,222,970
4        เงินฝาก16,361,66316,284,25716,165,57816,203,34416,070,18916,096,296
5        อัตราส่วน105.88106.32107.25108.15108.32107.00
6จำนวนธนาคาร171717171717
7สาขาธนาคารต่างประเทศ      
8        สินเชื่อ1,019,1091,025,5941,060,1891,022,4601,091,3911,028,435
9        เงินฝาก1,117,8341,098,6841,129,9691,063,5691,129,9151,096,897
10        อัตราส่วน91.1793.3593.8296.1396.5993.76
11จำนวนธนาคาร111111111111
12รวมธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ      
13        สินเชื่อ18,342,07718,338,67918,397,91718,546,14518,498,75818,251,405
14        เงินฝาก17,479,49717,382,94117,295,54717,266,91317,200,10417,193,193
15        อัตราส่วน104.93105.50106.37107.41107.55106.15
16จำนวนธนาคาร282828282828
17เครื่องชี้สภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์      
18รวมธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ      
19        สินเชื่อ (ไม่รวม Interbank)15,445,70915,360,30915,336,59515,380,64815,335,66515,381,092
20        เงินฝาก (ไม่รวม Interbank)17,144,94417,052,39016,960,99816,905,36216,863,86016,851,730
21        การระดมทุนของ ธพ. ผ่าน Bill of Exchange (B/E)5,6255,6155,6066,2576,2465,736
22        อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและ B/E (ไม่รวม Interbank)90.0690.0590.3990.9590.9091.24
23        อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (ไม่รวม Interbank)90.0990.0890.4290.9890.9491.27
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
FI_CB_010_S3 เงินให้สินเชื่อ เงินฝาก และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์